zasady transportu międzynarodowego

Zasady transportu międzynarodowego busami

Współcześnie jest bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o podróżowanie do innych krajów. Można zdecydować się na samolot, autokar,

Współcześnie jest bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o podróżowanie do innych krajów. Można zdecydować się na samolot, autokar, pociąg, a także bus. Ostatnia alternatywa jest bardzo popularna. Coraz więcej osób wybiera określone rozwiązanie. Jakie obowiązują zasady transportu międzynarodowego busami?

Podróż busem jest bardzo komfortowa i odbywa się bardzo sprawnie. Współczesne pojazdy są bardzo wygodne i dobrze wyposażone. Wiele firm świadczy usługę door to door, która polega na przewożeniu pasażerów z adresu na adres. Jest to bardzo wygodna opcja, szczególnie dla osób, które po raz pierwszy wybierają się zagranicę i nie znają języka.

Przedsiębiorca, który pragnie rozpocząć działalność w międzynarodowym transporcie drogowym osób, musi spełnić pewne zasady. Warto sprawdzić, jakie warunki trzeba spełnić, aby organizować przewozy zagraniczne dla osób na terenie Unii Europejskiej.

Zasady transportu międzynarodowego – pozwolenie na wykonywanie zawodu

Międzynarodowy transport towarów samochodem o wadze do 3,5 tony może odbywać się bez pozwoleń, a także licencji. Inaczej wygląda sprawa, gdy określona firma zamierza świadczyć usługi polegające na międzynarodowym przewozie osób. W tym przypadku poza flotą samochodową, która musi być w bardzo dobrym stanie technicznym, potrzebna jest także licencja na przewóz osób. Uzyskanie prezentowanego dokumentu wymaga zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika. Jest ono wydawane bezterminowa i aplikuje się o niego w starostwie, które jest właściwe ze względu na siedzibę firmy, która występuje w takich dokumentach jak CEIDG, bądź KRS przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że podstawą uzyskania prezentowanego pozwolenia jest posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Otrzymuje się go po zdaniu państwowego egzaminu, który sprawdza wiedzę dotyczącą zagadnień transportu drogowego. Jednostka, która stara się o otrzymanie zezwolenia, zobowiązana jest do uwiarygodnienia przed urzędem swojej sytuacji finansowej. Dokumenty, które preferuje urząd to między innymi sprawozdanie finansowe, gwarancja bankowa, a także dowód ubezpieczenia. Przedsiębiorstwo starające się o taką licencję zobligowane jest do udowodnienia, że ma 9000 euro na pierwszy pojazd z floty, a także 5000 na kolejny. Jest to sposób zabezpieczenia prowadzenia działalności transportowej.

Jednostka składa również oświadczenie, które dotyczy bazy eksploatacyjnej. Wykazuje się w nim to, że ma się dostęp do właściwego zaplecza, które pozwala na świadczenie takich usług. Jest to między innymi punkt, w którym będą odbywały się naprawy i serwis pojazdów. Składa się także wykaz pojazdów i oświadczenie dotyczące zatrudnianych kierowców.

Każda firma, która pragnie zająć się międzynarodowym transportem osób, musi mieć nieposzlakowaną opinię. W związku z tym prezentuje się również wypis z Krajowego Rejestru Karnego, a ponadto oświadczenie o niekaralności.

zasady transportu międzynarodowego

Co to jest licencja wspólnotowa?

Do świadczenia usług międzynarodowego transportu osób wymagana jest licencja wspólnotowa. Ogólnie rzecz ujmując, jest to decyzja administracyjna, która uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej transportu osób. Każda firma, która pragnie świadczyć usługi przewozu osób busem z Polski do Holandii, Niemiec, a także innych krajów Unii Europejskiej musi mieć licencję wydaną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w imieniu Ministra Infrastruktury. W tym celu składa się podanie wraz z załącznikami i dowodem opłaty.

W jaki sposób uzyskuje się licencję wspólnotową uprawniającą do międzynarodowego transportu osób?

Przedsiębiorstwo, któremu udało się otrzymać zezwolenie pozwalające na wykonywanie zawodu przewoźnika, w dalszych krokach stara się o licencję wspólnotową. Dzięki temu firma będzie mogła świadczyć usługi transportowe osób na terenie Unii Europejskiej. Taką decyzję wydaje Główny Inspektorat Ruchu Drogowego. Licencję uzyskuje się na określony czas. Maksymalnie jest to 10 lat. Do podania o uzyskanie licencji wspólnotowej dołącza się również inne dokumenty. Wśród nich wymienia się wykaz pojazdów łącznie z udokumentowanym prawem do dysponowania określoną flotą. Ponadto przedstawia się także uzyskane pozwolenie, które uprawnia do wykonywania zawodu przewoźnika. Zasadnicze znaczenie ma również dokumentacja, która potwierdza zdolność finansową jednostki, oświadczenie dotyczące siedziby i bazy eksploatacyjnej, dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji, a także opłaty skarbowej.

Dokąd najczęściej wyjeżdżają Polacy?

Uzyskanie określonych dokumentów pozwala na rozpoczęcie działalności polegającej na międzynarodowym przewozie osób. Warto wówczas zastanowić się jak są najpopularniejsze kierunki wyjazdów Polaków. Dużym zainteresowaniem cieszą się najbliżsi sąsiedzi, a mianowicie Holandia, Niemcy, a także Belgia. Takie usługi świadczy między innymi firma Traf Bus. Z nami można pojechać bardzo wygodnie, komfortowo, prosto do celu. Dlatego zabierz znajomych, wynajmijcie busa i nie martwicie się o parkowania i inne szczegóły. Zabieramy pasażerów z takich miast jak Poznań, Konin, Łódź, a także Wrocław. Docieramy do między innymi do Berlina, Hannoveru, Amsterdamu, Essen, czy też Drezna. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Pin It