najważniejsze informacje Niemcy

Praca w Niemczech – najważniejsze informacje

Polacy już od wielu lat wyjeżdżają do Niemiec w celach zarobkowych. Należy zaznaczyć, że jest to główny kierunek

Polacy już od wielu lat wyjeżdżają do Niemiec w celach zarobkowych. Należy zaznaczyć, że jest to główny kierunek ich emigracji zarobkowej. Wynika to z  wysokich zarobków, jakie panują w Niemczech. Niektórzy pracownicy pragną osiedlić się w tym kraju na stałe, lecz większą liczbę stanowią pracownicy sezonowi. Ponadto obywatele państw członkowskich UE mają prawo do przyjeżdżania do Niemiec i przebywania w tym kraju. Jakie są najważniejsze informacje dotyczące pracy i wyjazdu do Niemiec? Przede wszystkim nie potrzebują ani wizy, ani pozwolenia na pobyt. Jeżeli przebywają tam do trzech miesięcy, to wystarczy im dowód osobisty lub paszport.

W Internecie można znaleźć dane GUS-u z 2018 r. Wynika z nich, że w danym roku do naszych zachodnich sąsiadów wyjechało na stałe 4370 Polaków. Tymczasem całkowita liczba naszych rodaków emigrujących do państw europejskich w danym roku wynosiła 10710. Stwierdza się, że jest to najpopularniejszy kierunek ich emigracji na stałe. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania z liczbą 2719 emigrantów w 2018 r.

W Niemczech, Polacy nie tylko sporo zarabiają, ale także nie potrzebują wiz pracowniczych ani pozwoleń na pracę. Dodatkowo pracodawcy w Niemczech muszą wypłacać Polakom wynagrodzenia na takim samym poziomie co własnym obywatelom. Także ich zatrudnianie odbywa się na identycznych warunkach bez względu na narodowość.

Najważniejsze informacje – praca w Niemczech

Należy zaznaczyć, że w Niemczech sytuacja pracownika na rynku pracy jest na dobrym poziomie. Według informacji internetowych stopa bezrobocia w Niemczech jest niewiele niższa niż w Polsce i wynosi 3,1% (stan z sierpnia 2019 r.).  Jej wartość ok. 3% utrzymuje się na zbliżonym poziomie w dłuższej perspektywie czasowej. Podaje się także stopę bezrobocia –  w styczniu 2019 r., wynosiła 3,2%. Należy jednak zaznaczyć, że poziom wynagrodzenia i liczba bezrobotnych zależy od landu w Niemczech. Zachodnia część tego kraju ma lepsze zarobki. Dodatkowo na stronach internetowych jest wpis, że w 2019 roku gospodarka niemiecka potrzebowała ok. ¼ miliona pracowników z innych krajów, żeby dalej funkcjonować dobrze. Według przewidywań podobnie ma być w bieżącym roku.

Najważniejsze informacje dotyczące pracy w Niemczech wynikają zarówno z formy zatrudnienia, jak również z ogólnych przepisów pracy w tym kraju.

Formy zatrudnienia w Niemczech

Bardzo istotne jest zaznajomienie się z prawami pracowników z Polski w zależności od ich form zatrudnienia. Formy te są następujące:

Pracę organizuje agencja pośrednictwa pracy w kraju. W niektórych dziedzinach można wykonywać pracę sezonową przez okres najwięcej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Pracownik przed wyjazdem powinien koniecznie uzyskać informacje o zakwaterowaniu i opłatach za te usługi; pracownika deleguje polski pracodawca do pracy w Niemczech na określony czas. Wówczas ma on umowę z polską firmą; jeżeli pracownik sam zorganizuje sobie pracę w Niemczech, to pracodawca, z którym miałby współpracować zobligowany jest udzielić mu informacji dotyczących tej pracy. Podstawowym prawem takiego pracownika jest umowa o pracę. Istotne jest także to, czy pracodawca pokryje koszty przyjazdu do Niemiec; w przypadku, gdy osoba chce pracować na własny rachunek, to powinna wcześniej dowiedzieć się wszystkiego co dotyczy takiej pracy; dodatkowo zaleca się także, aby zapisać się do związków zawodowych. W Niemczech jest ich 8. Są one zrzeszone w Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych (DGB). Przede wszystkim to jest opłacalne, bowiem w niektórych firmach nie jest przestrzegane prawo pracy. Często wynagrodzenie za nadgodziny nie jest wypłacane, a w przypadku choroby pracownikom grozi się ich zwolnieniem. Pojedynczej osobie trudno jest wyegzekwować swoje prawa od pracodawcy, a wtedy właśnie pomogą związki.

Najważniejsze informacje dotyczące pracy w Niemczech

Pracownik, który wyjeżdża do Niemiec na samym początku powinien pamiętać o dwóch ważnych sprawach tj.:

Przede wszystkim o obowiązku meldunkowym. Jest on konieczny dla tych osób, które przyjechały do Niemiec i przebywają w nim. Planują natomiast zostać w tym kraju powyżej 3 miesięcy. W tym celu muszą się udać, w zależności od landu, do Urzędu Meldunkowego (Bürgeramt, Ordnungsam lub Einwohnermeldeamt) i załatwić niezbędne formalności.

Druga sprawa to załatwienie ubezpieczenia zdrowotnego, bo w Niemczech takie ubezpieczenie jest obowiązkowe. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik przebywa w danym miejscu tylko czasowo, a składki zdrowotne płaci w Polsce.

najważniejsze informacje

 

Jakich pracowników poszukują firmy niemieckie?

Pracodawcy niemieccy poszukują przede wszystkim osób do pracy w następujących dziedzinach (dane z raportu niemieckiej Federalnej Agencji Zatrudnienia): produkcja metali, obróbka skrawaniem, konstrukcje metalowe. transport, logistyka (z wyjątkiem prowadzenia pojazdu), sprzedaż, zawody mechaniczne i motoryzacyjne, mechatronika, energia, transport, pracownicy służby zdrowia, niemedyczni pracownicy służby zdrowia (np. opieka nad osobami starszymi), pielęgnacja ciała, technologia medyczna, zawody turystyczne, hotelowe i restauracyjne oraz zarządzanie przedsiębiorstwem.

Okazuje się jednak, iż Polacy najczęściej szukają w Niemczech pracy jako kierowcy, elektrycy, czy opiekunowie osób starszych.

Płace w Niemczech

Aktualnie w Niemczech stawka minimalna za godzinę pracy wynosi ok. 9 EURO. Wiadome jest, że w Niemczech ceny są porównywalne do tych w Polsce. Zatem praca za niemiecką granicę okazuje się całkiem opłacalna.

Najważniejsze informacje – forma pracy w Niemczech najczęściej wybierana przez Polaków

Polacy najczęściej poszukują pracy przez agencję pośrednictwa pracy. Należy wtedy ją sprawdzić w zakresie okresu działania na rynku oraz posiadanych certyfikatów. Każda z nich jest podmiotem i wpisano ją do rejestru agencji zatrudnienia. Dla porównania należy poczytać w Internecie opinie na temat działalności danych agencji.

Szukanie pracy poprzez agencję daje określone korzyści. Jedna z nich dotyczy pracowników, którzy poszukując pracy w Niemczech nie potrafią mówić płynnie w ich rodzimym języku. Wtedy pracownik uzyskuje pomoc w przetłumaczeniu CV na język obcy oraz w wypełnieniu dokumentów. Dodatkowo ma wsparcie w innych ważnych sprawach przez konsultantów agencji. Należy zaznaczyć, że rekrutacją w agencji zajmują się wykwalifikowani specjaliści. Mają oni umiejętność oszacowania potencjalnych szans kandydata na znalezienie odpowiedniej dla niego pracy.

W przypadku, gdy jedna ze stron tj. polski pracownik, czy pracodawca niemiecki nie są zadowoleni z siebie, wówczas agencja pośrednictwa pracy może szybko zareagować, znajdując kolejnego pracodawcę. W ten sposób nie naraża się kandydata na konieczność powrotu do kraju, co jest zawsze związane z dodatkowymi kosztami.

Niezbędne dokumenty dla polskiego pracownika w Niemczech

Polski pracownik, który chce pracować w Niemczech w pierwszym etapie rekrutacji musi załączyć swoje CV, ewentualne certyfikaty i uprawnienia, jeżeli je posiada, bądź są wymagane. Jeżeli niemiecki pracodawca je zaakceptuje wymagane są wtedy następujące dokumenty: dowód osobisty lub paszport, prawo jazdy (jeżeli pracownik posiada), akt zawarcia związku małżeńskiego (jeżeli istnieje, to jest potrzebny do ustalenia klasy podatkowej w Niemczech), akty urodzenia dzieci (jeżeli są dzieci), numer konta bankowego i SWIFT/BIC (nazwa banku, kod swift).

Natomiast gdy pracownik już był wcześniej zatrudniony w Niemczech wymagane są dodatkowo takie dokumenty, jak: numer identyfikacji podatkowej – Steuer-ID/ Steueridentifikationsnummer, numer ubezpieczenia zdrowotnego, kasa chorych – Krankenversicherungsnummer, Krankenkasse, numer ubezpieczenia społecznego – Sozialversicherungsnummer.

Najważniejsze informacje – umowa o pracę w Niemczech

Umowa o pracę zawiera następujące dane o: stronach umowy (dane pracodawcy i pracownika), dacie zawarcia umowy, czasie, na jaki umowa jest zawarta, warunkach zatrudnienia, wynagrodzeniu pracownika, wymiarze czasu pracy, dacie rozpoczęcia pracy. Dodatkowo dobrze  byłoby, aby zawierała jeszcze inne informacje takie jak: częstotliwość wypłacania wynagrodzenia, okres wypowiedzenia, wymiar urlopu wypoczynkowego, płatnika składek ubezpieczeniowych oraz ich sprecyzowanie.

Jeżeli niemiecki pracodawca nie stosuje się do warunków umowy, to polski pracownik może, jak wcześniej wspomniano, zwrócić się o pomoc do niemieckich, ale i także polskich związków zawodowych. Dodatkowo może szukać pomocy w niemieckim Stowarzyszeniu Pracowników Migracyjnych. Wówczas stowarzyszenie rozpocznie negocjacje z pracodawcą. Jeżeli nie dojdzie do ugody sprawę można skierować do niemieckiego sądu pracy. Osoba oszukana może również zgłosić się z prośbą o pomoc do konsulatu RP w Niemczech.

Należy zaznaczyć, że wyżej przedstawione informacje dotyczą głównie jednej formy pracy, ale na pewno w określonym zakresie będą one aktualne także dla innych rodzajów pracy. Wydaje się jednak, że najtrudniejsza jest forma pracy, którą załatwia sobie sam pracownik. Wtedy najważniejsza jest znajomość języka niemieckiego, aby móc dobrze przejść poszczególne etapy prowadzące do zatrudnienia. Nie znaczy to, że polscy pracownicy w Niemczech nie powinni uczyć się ich języka. Na początku jednak wystarczy znać język angielski. Chociaż są też takie stanowiska pracy, szczególnie sezonowej, którą podejmuje grupa Polaków mówiących tylko w rodzimym języku i jakoś sobie radzą.

Pin It